J70

I 2023 tar Grimstad seilforening et stort steg i sin seilsportsligasatsning og har gått i fremskaffelse av 2 J/70 båter. Dette er mulig delvis gjennom generøse gaver fra egne medlemmer. GSF skal  legge til rette for at alle skal seile uavhengig av sosioøkonomisk status, alder, kjønn, funksjonsnedsettelser, etc.

GSF er en klubb for seilere på alle nivå; fra nybegynnere til Norges beste seilere, og GSF jobber hardt med kompetanseoverføring fra de beste og erfarne til nye og unge seilere.