Kontakt oss

Styret i Grimstad seilforening gjennomfører styremøter etter behov. Har du saker som bør styrebehandles kan disse sendes til til din kontakt i styret eller til leder. Har du sportslige spørsmål tar du direkte kontakt med ansvarshavende for den aktiviteten du er interessert i. Dine spørsmål kan kanskje også besvares på Grimstad seilforening sin Facebook side, link finner du nederst på siden.

STYRET:

Leder:

Thomas Gjesteland

Tlf. 41446418, mail: post@seilforening.no

Nestleder:

Georgios Nikoltsis

Tlf. 94307751, mail: nestleder@seilforening.no

Kasserer:

Terje Nielsen

Tlf.  90605573, mail: kasserer@seilforening.no

Tur&hav:

Kristin Ø. Svensson

Tlf. 93872987, mail: turoghav@seilforening.no

Jollegruppa:

Ola K. Brandt

Tlf. 46669228, mail:  jollegruppa@seilforening.no

Vara: August Austefjord

Grimstadjolle/kjølbåt:

Mads Øveland Sætren

Tlf. 45410185, mail: kjolbat@seilforening.no

Vara: Thor Ludvig Thorsen

Kom i kontakt med oss på Facebook: