Foto: Runding av kryssmerket NM-2019.

Grimstadjolleseiling

I Kjølbåtgruppa i Grimstad Seilforening er mye av fokuset rettet mot Grimstadjollene. De utgjør ett av Grimstad’s viktigste identitetsmerker, på linje med både Ibsen, Hamsun og Dag Otto Lauritzen – synes vi!

Vi er svært glade for å se en stadig voksende interesse for bevaring av denne over 70 år gamle båttypen, og det er stor oppslutning om tirsdagsregattaene.  Der deltar både de beste seilerne i landet og oss andre glade amatører, i vennlige og lærerike konkurranser. Etter endt seilas vanker det ofte kaffe og is på seilsenteret.

Kjølbåtgruppa tilbyr båtplasser for Grimstadjollene på seilforeningens brygge, lagring av seil på seilsenteret, og felles vinterlagring på Støle. Dette bidrar til å skape et miljø for deling av erfaringer mellom nye og gamle Grimstadjolle-seilere.

Vår/sommer og høstserien

NM i Grimstadjolle

Grimstadjolleklubben ivaretar reglene for båtklassen og bistår med teknisk info og oppmåling for grimstadjoller som skal delta i regattaer eller restaureres, og et register over alle båtene.

Bilder fra tirsdagsregattaer