Vedtektene for Grimstadjolla som båttype defineres og forvaltes av klasseklubben – som heter Grimstadjolleklubben.

I lista nedenfor er teknisk informasjon og bestemmelser som gjelder for Grimstadjolle båttypen, og er relevant for deg som skal restaurere en Grimstadjolle, og enda viktigere for deg som vil delta i et NM.

Dersom din båt ikke ennå har målebrev som viser at båten oppfyller klassereglene, må båten innmåles i god tid før NM av offisiell godkjent måler. Måler kan bookes via Grimstadjolleklubben .

For deg som har en stor restaurering eller et nybygg på gang kan Grimstadjolleklubben formidle kontakt med personer som har mer detaljerte store konstruksjons-tegninger, og en komplett jigg for bygging av nye grimstadjoller.

Grimstadjolleklubben vedlikeholder også et båtregister som lister alle kjente eksisterende båter og hvem som eier dem. Ta kontakt med Grimstadjolleklubben dersom du ønsker å sjekke om det finnes mer detaljer for din båt eller du har oppdatert informasjon om båten, som for eksempel at båten har fått ny eier.

Og til slutt litt tips og triks for riktig rigg og seiltrim av grimstadjoller! Sees vi på fjorden?